Available courses

Welkom bij de opleiding Python.

Normaal zou het voortraject (het deel dat je moet afhandelen voor het begin van de opleiding) via de Karibu-omgeving van Cevora moeten verlopen. Maar dat is intern misgelopen. Daarom is het nu ingebouwd in een Moodle-omgeving.

Definieer de structuur van een relationele databank

A 2-day Angular 13 course

De begeleidende vragen bij de opleiding C# inleiding van Cevora

Je leert JavaScript gebruiken in de Browser. Bijkomend bekijken we ook de taal JavaScript (ECMAScript) 

De opleiding SQL voor Cevora