Als DBICTS een afkorting zou zijn, zou het staan voor "De Beste ICT Services" (maar het is geen afkorting).

Opleidingen

SQL (4 halve dagen)

Prijs: € 200 (excl BTW)
Opleidingsvorm: online

De opleiding SQL richt zich naar mensen met geen of weinig voorkennis. De opleiding is (zoals al mijn opleidingen) praktisch opgevat met voorbeelden en veel oefeningen.

De volgende onderdelen komen aan bod

  1. Overzicht relationele databanken
  2. Opvragen en sorteren van data: SELECT FROM ORDER BY
  3. Filteren van data: GROUP BY
  4. Meerdere tabellen: JOIN
  5. Subqueries: SELECT in SELECT
  6. Views
  7. Inleiding tot indexen
  8. Gegevens wijzigen: INSERT, UPDATE, DELETE

We volgen de SQL-standaard en maken hiervoor gebruik van een PostgreSQL databank. Maar wanneer andere databanken afwijken van de standaard, vermelden we dit ook

Voor meer info: stuur een mailtje naar opleiding@dbicts.be